Přehled našich revírů

Budečský rybník - Želetavka 2A

Rybník se nachází v obci Budeč, podél silnice na Želetavu.
Na nádrži Budeč zákaz lovu mezi domy v místech vyznačeny tabulemi.

V součastné době dochází ke snížení hladiny o 2 metry, z důvodu opravy kašny: Zákaz rybolovu dle stavu hladiny vody viz: UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA PLATNÉ NA MIMOPSTRUHOVÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ V UŽÍVÁNÍ MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU,

IV. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody.

V případě porušení mohou být odebírány povolenky

míra štiky: 60cm
rozloha: 12,9ha

Obora-Budíškovice - Želetavka 2A

Rybník se nachází v zámeckém parku za kulturním domem (poštou).

míra štiky: 60cm
rozloha: 0,9ha
 

Katovec u Jemnice - Želetavka 2D

Rybník se nachází se poblíž obce Louka.

míra kapra: 45-70cm max
míra štiky: 60cm
rozloha: 3,8ha

Zámecký rybník horní v Jemnici - Želetavka 2A

Nachází se v jemnickém zámeckém parku (u autobusového nádraží).

V součastné době,  rybník vypuštěn pro plánovanou opravu.

míra štiky: 60cm
rozloha: 1,0ha

Zámecký rybník dolní v Jemnici - Želetavka 2A

Nachází se v jemnickém zámeckém parku (u autobusového nádraží).

V součastné době, se rybník  napouští 

míra štiky: 60cm
rozloha: 1,8ha
 

Červený rybník - Želetavka 2C

Náchází se nad koupalištěm a vedle areálu sádek.
Parkování je povoleno na pozemku MRS PS Jemnice před areálem sádek, nutno zachovat volný vjezd do areálu.Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem ( od hráze po přítok), v místě vyznačeno tabulemi. Zákaz parkování a vjezdu na hráz.
míra kapra: 45cm
míra štiky: 60cm
rozloha: 7,9ha

Želetavka - Želetavka 2

Přítok Dyje. Od jezu Růžičkova mlýna v Bačkovicích až k pramenům.

rozloha: 8,0ha délka: 26km

Přehled okolních revírů

Doubravka-Police - Želetavka 1A

Rybník se nachází se u obce Police, směrem na Jemnici.

míra kapra: 45cm
rozloha: 1,2ha

Hadrava-Želetava - Želetavka 2B

Rybník se nachází se poblíž města Želetava, směrem na Předín.

míra kapra: 45-70cm max
míra candát: 50cm
míra amur: 60cm
rozloha: 3,5ha

Farský-Želetava - Želetavka 2B

Rybník se nachází u zemědělského družstva Želetava směrem na Jemnici

míra kapra: 45-70cm max
míra candát: 50cm
míra amur: 60cm
rozloha: 0,8ha

Vranov - Dyje 15

Nádrž Vranov

míra štiky: 60cm
okoun 15cm
Zákaz lovu v místech l.PHO v.k.ú. Štítary( vyznačeno tabulami)
rozloha: 537,0ha

Černíč - Dyje 19B

Rybník je u obce Černíč (okres Jindřichův Hradec).

Pozor, podmínky výkonu rybářského práva upravuje AOPK ČR

Při lovu na nádrži se zakazuje:

1. Brodění
2. Provádět lov v úseku od začátku stromořadí u konce hráze na levém
břehu po konec lesa na pravém břehu (vyznačeno tabulemi)
3. Lov a přivlastňování všech druhů dravých ryb včetně užití všech
prostředků a způsobů k jejich lovu od 1.1. do 31.8.
Od 1.9. povolen lov na mrtvou rybku
4. Denní úlovek dravé ryby pouze 1 kus (candát, štika, sumec)
5. Na revíru povolen denní úlovek 2 kusů kapra
6. Míra candát 50cm, štika 60cm,
7. Zákaz zavážení nástrah

rozloha: 17,0ha