Aktuálně

Modré texty po rozkliknutí obsahují dokumenty a informace pro daný nadpis.

Pokyny pro prodej povolenek a termíny prodeje povolenek v roce 2020

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884  

Ukázka výpočtu plateb za známky a povolenky pro rok 2020

 

Žádost

Příští rok proběhnou volby do výboru MRS PS Jemnice a do kontrolní revizní komise. Pokud někdo máte zájem se aktivně podílet na řízení nebo kontrole našeho spolku, máte možnost se přihlásit kterémukoliv členu současného výboru. 

 

Upozornění  pro rybáře

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.