Aktuálně

<

Modré texty po rozkliknutí obsahují dokumenty a informace pro daný nadpis.

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884 

Další prodeje povolenek pouze  první čtvrtek v měsíci před konáním výborové schůze od 17:45 hod nebo dle dohody s prodejcem povolenek.

UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA PLATNÉ NA MIMOPSTRUHOVÝCH RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ V UŽÍVÁNÍ MORAVSKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU,

Dne 2.2.2024

Z důvodu opravy čela přepadového tělesa-kašny na rybníce v Budči, dochází k vypouštění rybníka až 2 metry. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat zákaz rybolovu viz:

IV. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody.

V případě porušení mohou být odebírány povolenky

Toto bude platit až do opětovného napuštění. Děkujeme za pochopení

 

Upozornění na tiskové chyby v bližších podmínkách pro rok 2024-25, které budeme dostávat při vydání povolenek

V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly chyby:

1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben

2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

3.V bodě VI. – povinné vybavení je uvedeno ve vodách pstruhových

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou.

 Nedostatky jsou dány jednoznačně a stanoveny platnou legislativou.

V příloze jsou tyto chyby zvýrazněny žlutě- BPVRP pro MP revíry pro rok 2024-25