Aktuálně

Modré texty po rozkliknutí obsahují dokumenty a informace pro daný nadpis.

Prodej povolenek a členských známek

Pokyny pro prodej povolenek a termíny prodeje povolenek v roce 2020

Ukázka výpočtu plateb za známky a povolenky pro rok 2020

 

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884  

Sumáře budou k dispozici od 10.12.2019 ve sportovních potřebách v Jemnici. Také je možnost stáhnout z dokumentů, vyplnit na počítači a vytisknout. Sumáře lze pak odevzdat ve sportovních potřebách v Jemnici. Sumáře nelze odevzdat elektronicky,

 

Upozornění pro rybáře

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020: více na:http://www.mrsbrno.cz/

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.