Aktuálně

Pokyny pro prodej povolenek a termíny prodeje povolenek v roce 2019 

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884

Pozvánka

Zveme Vás na Výroční členskou schůzi MRS PS Jemnice ,dne 24. 02. 2019 v 9:00hod. v restauraci v Podolí. Po ukončení schůze bude možnost zakoupit si členskou známku na rok 2019. Jednou z povinností člena je dle „ stanov MRS, o.s.“,§6 odst. 5), pís. g)“ platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku. Při převzetí členské známky předloží člen ke kontrole členskou legitimaci.                      Program výroční členské schůze 

 

Změna bližších podmínek v roce 2019

Důležité upozornění: Vážené rybářky a rybáři, dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:

- zavedení míry okouna říčního

- omezení lovu na umělou mušku

- zákaz používání montáže tzv.: "srkačky"

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Více na http://www.mrsbrno.cz/

 

Lov pstruhů na dírkách v areálu sádek 

Pravidla lovu pstruhu 

 Služba bude zde zveřejněna s týdenním předstihem.

Led již dosáhl patřičné síly  a tak lov na dírkách zahajujeme. Kontakt na službu tento týden Tymkiv Jiří tel. 725 748 884                                                                                  Fučík Stanislav tel. 723 582 692                                                                                      

Termín brigády leden

 26. 1. 2019 začátek v 7:30hod sraz na sádkách- jedná se o brigádu na odstraňování náletových rostlin, pálení klestí a odvoz dřeva od našich rybníků. Prosíme Vás, abyste si sebou vzali rukavice. Při větší účasti by nemusely být zajištěny pro všechny. Pokud bude sněhová pokrývka tak se brigáda ruší. Informace podá Fučík Stanislav tel.723 582 692

 

Upozornění pro rybáře

Rybník Obora v Budíškovicích se napouští po opravě vypouštěcího zařízení.

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.