Aktuálně

Pokyny pro prodej povolenek v roce 2019 

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884

Lov pstruhů na dírkách arealu sádek 

Pravidla lovu pstruhu 

Pstruzi už byli vysazeni a čeká se na dostatečnou sílu ledu, abychom mohli zahájit lov. Služba bude zde zveřejněna s týdenním předstihem. Pokud nebude led na rybníku lze lov provádět ze břehu, tento lov je třeba si domluvit se správcem sádek. Dne 16.12. byl led na rybníku pouze 2,5cm.

Důležité upozornění:
Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: 
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max.- platí míra kapra 45 - 70 cm max !!!
 
popis doplněn: 
Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm
.
 

Odevzdávání evidencí docházek a sumářů

Sumáře lze vyzvednout ve sportovních potřebách v Jemnici nebo stáhnout  zde ve složce dokumentů Sumář pro vypnění na počítači , nutno povolit úpravy  a řádně vyplněné odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti povolenky  ve sportovních potřebách  v Jemnici. Sumáře nelze posílat elektronicky z důvodu nutnosti odevzdání povolenky k lovu s evidencí docházek a úlovků na revírech mimopstruhových a sumáře.

Upozornění pro rybáře

Rybník Obora v Budíškovicích se napouští po opravě vypouštěcího zařízení.

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.