Aktuálně

Modré texty po rozkliknutí obsahují dokumenty a informace pro daný nadpis.

Prodej povolenek a členských známek

Pokyny pro prodej povolenek a termíny prodeje povolenek v roce 2020

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884  

Ukázka výpočtu plateb za známky a povolenky pro rok 2020

 

Žádost pro členy spolku

Pracovní povinnost všech členů byla usnesením IX. Sjezdu MRS od roku 2020 zrušena. Prosíme členy, kterým není chod spolku lhostejný, aby nám pomohli zejména při sečení trávy, výlovech, krmení a dalších činnostech potřebných pro zachování chodu spolku. Případní zájemci o práci mohou kontaktovat kohokoli z výboru. Finanční odměna za pracovní činnost zajištěna. Děkujeme

 

Pozvánka na závody

Dětské rybářské závody

Závody o putovní pohár Barchanu

Pokyny pro závody budou zveřejněny začátkem měsíce březen

 

Upozornění  pro rybáře

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.