Aktuálně

<

Modré texty po rozkliknutí obsahují dokumenty a informace pro daný nadpis.

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884 

Prodej povolenek pouze  první čtvrtek v měsíci před konáním výborové schůze od 17:45 hod nebo dle dohody s prodejcem povolenek.

 

Upozornění na tiskové chyby v bližších podmínkách pro rok 2024-25, které budeme dostávat při vydání povolenek

V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly chyby:

1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben

2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

3.V bodě VI. – povinné vybavení je uvedeno ve vodách pstruhových

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou.

 Nedostatky jsou dány jednoznačně a stanoveny platnou legislativou.

V příloze jsou tyto chyby zvýrazněny žlutě- BPVRP pro MP revíry pro rok 2024-25